За нас

„STARTtv“ е интернет телевизия за обществена информираност с 6 часова политематичната дневна програма и с уредени чрез МУЗИКАУТОР авторски права върху използваните музикални и свързани с музика произведения, както и с уредени сродни права чрез ПРОФОН.

В политематичната програмна схема на „STARTtv“ са заложени:

• младежка и детска музика с поздравителни концерти и класации;

• предавания за популяризиране на българското изпълнителско изкуство, културно наследство и творчество;

• отразяване на младежки дейности и събития в български и световен мащаб;

• филмова и интернет видео продукция;

• онлайн срещи и конферентни връзки с интересни личности и отразяване на събития от България и чужбина;

• телевизионен магазин;

• предлагане на услуги, предназначени за целевата аудитория на телевизията;

Телевизията се разпространява в интернет пространството и е достъпна за зрители от цял свят.