ЗАЯВКА за изработване на видео + излъчване на песен при предоставени аудио + снимка

АНГАЖИМЕНТ НА ЗАЯВИТЕЛЯ!

  • Да подготви и изпрати аудио на професионално записана авторска песен не по-голямо от 10MB;
  • Да подготви и изпрати снимка /тапет/ за песента във формат JPG, не по-голяма от 1MB;
  • Да заплати по приложената сметка 30 /тридесет/ лева за обработка, монтаж и безплатна обикновена ротация / по 1 път на ден/ на готовото видео на песента;
  • Да снима и приложи в заявката вносната бележка;
  • Да попълни и изпрати приложената ЗАЯВКА за изработване на видео  при предоставени аудио + снимка, заплатена такса.

Телевизия „STARtv“ дава възможност на Заявителя да избере в заявката допълнителна опция за месечна ротация при вече изработено видео:

  • Заявителят заплаща на телевизия „STARTtv“ 50 /петдесет/ лева на месец за допълнителни 2 пъти в деня излъчване видеото на песента. Взаимоотношенията се оформят с договор за услуга.
  • Заявителят заплаща на телевизия „STARTtv“ 70 /седемдесет/ лева на месец за допълнителни 3 пъти в деня излъчване видеото на песента. Взаимоотношенията се оформят с договор за услуга.
  • Втори месец излъчване с обикновена ротация на видео на песен, изработено от телевизия „STARTtv“- 30 /тридесет/ лева

ПЛАЩАНЕ:

Таксата се внася през системата на epay.bg с дебитна/кредитна карта или в брой на каса на EasyPay:

Получател на превода: ФОНДАЦИЯ ЗВЕЗДЕН СТАРТ НА ТАЛАНТИ

КИН: 2773987729

Основание: изработване на видео на песен

Сума: съобразно избраните опции за изработка и излъчване

Готовото видео на песен заявителя може да си го получи при изявено от негова страна желание в ЗАЯВКАТА. Видеото на песента ще бъде качено за изтегляне при желание на заявителя да го получи и линка за сваляне ще бъде изпратен на посочения в заявката имейл адрес!

Попълни приложената ЗАЯВКА!